מוצרים > ניהול חוזים

תוכנת נהול הסכמים מאפשרת לארגון לשמור ולשלוף מספר גדול של הסכמי הארגון עם ספקיו השונים (וכן הסכמים עם כל גורם אחר – שוכרים, לקוחות, יועצים ועוד).

התוכנה מאפשרת שליפת הסכם על פי כל קריטריון/פרמטר הקיים במערכת.

כמו כן התוכנה מאפשרת קיום התראות שונות לגבי תאריכים משמעותיים וצרוף מסמכים שונים.

יתרונות התוכנה
אבטחת מידע

יתרונות התוכנה

 • התוכנה מופעלת בסביבה אינטרנטית בענן בצורה מאובטחת.
 • הלקוח המפעיל את התוכנה מקבל התראות על תאריכים משמעותיים כגון:
  • סיום הסכם.
  • סיום ביטוח רלוונטי להסכם.
  • סיום ערבות בנקאית הקשורה להסכם המחייב חידוש.

התראות אלו מגיעות במייל לקניינים ומנהלים בארגון.

 • המערכת מאפשרת איסוף אינפורמציה של גורמים שונים במערכת כגון:
  • הקמת ספק ופרטיו, כולל קטגוריות שונות שבהם הוא פעיל.
  • הקמת קניין ופרטיו ושיוך ההסכמים הקשורים לפעילותו.
  • הקמת רשימת מורשים הקשורה להסכם.
 • ניתן לקלוט ולשלוף מהמערכת מסמכי הסכמים, גם גדולים מאוד, ובפורמטים שונים WORD, PDF, TIF ועוד.
 • התוכנה מאפשרת לצפות בטבלה מרכזת של כל ההסכמים ולשלוף ממנה מידע בקלות. כמו כן ניתן לייצא את הטבלה לפורמט WORD או ECXEL.

אבטחת מידע

המערכת הינה מערכת מבוססת Web, המערכת מספקת שירותים בתצורת (SaaS – Software as a service).
המערכת נמצאת מאחורי Firewall של חברת Juniper.
כל הגישה למשרתים נעשית באמצעות VPN מכתובות אינטרנט מוגדרות מראש.
גישת המשתמשים (קניינים וספקים) מאושרת באמצעות שם משתמש וסיסמא ומוצפנת באמצעות SSL 128bit, וחתימה דיגיטלית 2048 bit. (מתאפשר ע"י שימוש באמצעות Tokens).
המערכת מוגנת מאחורי Web Application Firewall, כמו כן על כל השרתים מותקן אנטי וירוס עדכני, עדכוני תוכנה מבוצעים בתדירות מיידית, המערכת אינה חשופה מלבד פורט 443.
למערכת מבוצעות בדיקות חדירות תקופתיות ע"י ComSec.
מנגנוני החתימה הדיגיטלית מבוצעים ע"י מוצר של חברת מחקר אלגוריתמים CoSign.
המערכת יושבת על שרתים ייעודיים בענן של בחוות השרתים של 012.

 

 

 

 

 

 

 

תפריט נגישות