תחומים נוספים > מימון מוקדם לספקים

 • מימון ספקים מאפשר לספקים להקדים ולקבל את הכספים המגיעים להם מהלקוח. התשלום המוקדם עבור חשבוניות מאושרות מועבר מצד שלישי (גוף מממן), אשר נכנס בנעלי הספק וזכאי לגבות את הכספים מהלקוח במועד המקורי המתוכנן.
 • מערכת זו מבוססת על פורטל הספקים. באמצעות המערכת אנו נמצאים במרחב העבודה שבין הלקוח וספקיו (מחירונים, הזמנות, כניסות למחסן, חשבוניות ספק, הודעות תשלום) ובכך מתאפשר לנו להיות במצב שבו נציע מימון מוקדם לכל הספקים ולכל החשבוניות שעובדים מול אותו לקוח.
 • הגוף שיממן את הפעילות יהיה במצב שבו הלוואת הכספים לספק תתבסס על חוסנו הפיננסי של הלקוח ובהתבסס על התחייבות הלקוח לתשלום החוב.
 • חוסנו של הלקוח חשוב לגוף המממן לשם אבטחת התשלום בסוף התהליך וכנגזר מכך רבית אטרקטיבית לספק.
תהליך מימון הספקים
יתרונות ללקוח
יתרונות לספק

תהליך מימון הספקים

SPV- חברה שקיימת למטרה ספציפית, במקרה זה גוף למתן אשראי

יתרונות ללקוח

 • הגוף המממן יכול לתרגם את תמורה המגיעה ללקוח ל"הלוואה" בתנאים של הלקוח ובכך להאריך את ימי אשראי. הלקוח ישפר את תזרים המזומנים שלו, יגדיל את ההון החוזר וישפר את היחסים הפיננסיים במאזן.
 • הלקוח מהדק את קשרי עבודה עם הספק בכך שהוא מציע לו מימון אטרקטיבי אגב העסקה.
 • יצירת תלות של הספק בלקוח וסיוע לספקים שבמצוקה כספית.
 • במצב זה יתכן שהספק להבא יהיה מוכן לתת מחיר נמוך יותר ללקוח זה.

יתרונות לספק

 • מימון זמין וזול ברבית יחסית נמוכה.
 • המימון "חוץ בנקאי" ואינו מגדיל את האובליגו שלו.
 • נטרול סיכוני גביה.
 • גמישות פיננסית בכל הפעילות מול לקוח זה. דחית החלטות למועד שהן הכי טובות.

תפריט נגישות